Kontrast:
Czcionka:
A-
A+
Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w imieniu swoim oraz pozostałych partnerów projektu współpracy "Wioski tematyczne sposobem na aktywizację lokalnych społeczności i promocję regionu" zaprasza do składania ofert cenowych na realizację 3 zadań: seminarium, wizyt diagnostycznych oraz warsztatów tematycznych.

Na zaproszenie do składania ofert, zamieszczonego na stronie internetowej www.krajna-paluki.cna.org.pl odpowiedziało trzech oferentów. Na podstawie porównania ofert dokonano wyboru firmy MED - WAR Tomasz Warzybok.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH W ZAKRESIE DOSTAWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Dot. zapytania ofertowego z dnia 03.07.2023. Oferty cząstkowe nie będą brane pod uwagę podczas weryfikacji.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację obozu szkoleniowo-rekreacyjnego w ramach projektu „Człowiek siłą Krajny i Pałuk” współfinansowanego w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzezone.