Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 14.07.2023 r.

logotypy unijne - europejski fundusz społeczny1) Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej www.krajna-paluki.cna.org.pl w dniu 03.07.2023 r.
2) Ogłoszenie było publikowane na powyższej stronie internetowej do dnia 10 lipca 2023 r., do godz. 15.00 włącznie., tj. do końca terminu przyjmowania ofert.

3) Na zaproszenie odpowiedziało trzech oferentów:

Lp  Nazwa oferenta WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM [zł] UWAGI
1 MED – WAR Tomasz Warzybok 31 730,00  -
2 Sklep Medyczny „ZDROWIE” Medard Jakś 39 898,68 -
3 HS Medical Poland 41 079,60 -


4) Przy wyborze oferty kierowano się następującymi kryteriami:
- cena: 100%
5) Na podstawie porównania ofert dokonano wyboru firmy MED – WAR Tomasz Warzybok ul. 11 Listopada 5, 62 -100 Wągrowiec. Oferta została złożona na prawidłowym formularzu, była poprawna pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
6) Kwota zamówienia nie przekracza równowartości 14 000 EURO i kwoty jaką zamawiający zaplanował na realizację zamówienia.
7) Z oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku braku akceptacji ze strony wykonawcy szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawartych w umowie, propozycja realizacji zamówienia zostanie przedstawiona kolejnym oferentom z listy spełniającym wymogi formalne.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzezone.