Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Warsztaty twórcze, kulinarne, zajęcia z pierwszej pomocy, spacery NW, Szkoła Świadomego Rodzica, warsztaty wizerunku oraz pikniki integracyjne to tylko przykłady zadań, z których mogli korzystać uczestnicy 4 projektów prorodzinnych dofinansowanych przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk.

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na założenie działalności gospodarczej przez mieszkańców powiatu nakielskiego Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z zasad udzielania wsparcia oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, wdrażanej przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, w 2021 r. dofinansowanych zostało 5 projektów na organizację klubów młodzieżowych. Łączna kwota dotacji udzielonych Grantobiorcom przez LGD ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 236 919,75 zł.

Aż 11 projektów, z 20 dofinansowanych przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, w dużej mierze nastawionych było na poprawę kondycji oraz stanu zdrowia starszych mieszkańców powiatu nakielskiego. Jednym z ich efektów było przywrócenie samodzielności osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku zapraszają KGW z Krajny Nakielskiej i Złotowskiej do udziału w konkursie na strój krajeński. Szczegóły na stronie: muzeum-zlotow.pl.

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego na otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla kolejnego okresu programowania UE, tj. 2021-2027. Spotkania odbędą się we wrześniu i stanowić będą element diagnozy obszaru. Szczegóły na stronie: www.rlks.naklo.pl.

W Wąsoszu odbył się piknik kończący projekt " Gmina Szubin-wspieramy się wzajemnie", dofinansowany przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk".

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru 

Firma Usługi Informatyczne i Dydaktyczne Adrian Błażejak zaprasza mieszkańców gminy Szubin na piknik prozdrowotny „RAZEM TRZYMAJ FORMĘ”.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zorganizowało w Akademii Rozwoju Kulinarnego spotkanie informacyjne dla seniorów połączone z warsztatami kulinarnymi.

14 czerwca 2022 r. prezes Zarządu Partnerstwa dla Krajny i Pałuk podpisała umowę o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze, którego celem jest przygotowanie przez LGD nowego dokumentu strategicznego na lata 2023-2027.

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w dniu 29.06.2022 r.

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zmian dot. lokalnych kryteriów wyboru w ramach przedsięwzięcia V „Infrastruktura dla lokalnych inicjatyw” LSR, tj. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023.

Seniorzy z gmin Kcynia, Szubin, Sadki oraz Mrocza, uczestniczący w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Akademia Aktywności III, od początku tego roku biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach. Układają kompozycje kwiatowe, trenują pamięć lub doskonalą znajomość j. angielskiego.

W ramach grantu EFS grantobiorca zaprasza mieszkańców gminy Szubin na piknik prozdrowotny z udziałem lokalnej społeczności.

Po dwuletniej przerwie na ulicę Powstańców Wielkopolskich powrócił Jarmark św. Wawrzyńca. Lokalna Grupa Działania jako współorganizator Jarmarku, wspierała organizacyjnie lokalne Koła Gospodyń Wiejskich.


Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (LGD) serdecznie zaprasza osoby starsze oraz instytucje i organizacje działające na rzecz seniorów (KGW, UTW, inne) z obszaru powiatu nakielskiego na spotkanie informacyjne dot. możliwości wsparcia inicjatyw na rzecz osób starszych połączone z warsztatami kulinarnymi.

W dniach 14-15 maja Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (LGD) wraz z członkami Ekomuzeum Doliny Noteci wzięło udział w targach Lato na Wsi.

Wszystkich mieszkańców powiatu nakielskiego oraz gości zapraszamy do udziału w Jarmarku św. Wawrzyńca. 5. czerwca na ulicy Powstańców Wielkopolskich 6.

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego do wyrażenia opinii na temat warunków życia na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) poprzez udział w badaniu ankietowym.

Podkategorie

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzezone.