„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

BIURO STOWARZYSZENIA "PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK"

Biuro LGD czynne:
8:00 - 16:00 poniedziałek, środa, czwartek
8:00 - 17:00 wtorek
8:00 - 15:00 piątek

KONTAKT Z BIUREM:
e-mail: biuro@rlks.naklo.pl

kom. 607 822 024 - Dyrektor Biura LGD
kom. 607 822 019 - Główni specjaliści
kom. 577 753 019 - Specjalista ds. animacji i współpracy
tel. (52) 524 64 34

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk przystępuje do realizacji projektu pt. „Człowiek siłą Krajny i Pałuk” dedykowanego mieszkańcom powiatu nakielskiego, których interesuje zdobywanie nowych umiejętności, aktywne spędzanie czasu wolnego oraz międzypokoleniowa integracja.

Informujemy, że termin na zgłaszanie pomysłów na projekty/inicjatywy, które mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w projektowanej LSR zostaje wydłużony do 08.03.2023 r.

ZOSTAŃ CZŁONKIEM ZESPOŁU PARTYCYPACYJNEGO – ZDECYDUJ O KIERUNKACH ROZWOJU POWIATU NAKIELSKIEGO! Zapraszamy mieszkańców powiatu nakielskiego na WARSZTAT PLANISTYCZNY - otwarte spotkanie związane z wypracowaniem założeń nowej LSR na lata 2023-2027.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dot. funkcjonowania produktu turystycznego - Ekomuzeum Doliny Noteci, które połączone będzie z tradycyjnym „PIERZOKIEM”. Spotkajmy się 28. lutego w świetlicy wiejskiej w Michalinie.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego, zapraszamy Was do udziału w dorocznym warsztacie refleksyjnym, którego celem jest analiza dotychczasowego wdrażania LSR i jej efektów, a także działań powadzonych przez LGD.

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza do zgłaszania swoich pomysłów na projekty/inicjatywy, które mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w nowej LSR planowanej do finansowania ze środków unijnych na lata 2021-2027.

Zarząd Partnerstwa zaprasza szczególnie uzdolnione młode osoby z obszaru powiatu nakielskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu Stypendialnego „Młody Talent Krajny i Pałuk”.

W styczniu odbyły się spotkania konsultacyjne: w Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku dla przedstawicieli lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz w świetlicy wiejskiej w Wielu dla przedstawicieli lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu nakielskiego, którzy chcieliby nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” do kontaktu z pracownikami biura LGD.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Kierownik Oddziału Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nakle nad Notecią serdecznie zapraszają 10. stycznia przedstawicieli lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich na spotkanie powiatowe.

Podkategorie

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzezone.