„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Kontrast:
Czcionka:
A-
A+
 • Umowy stypendialne 2022/2023 podpisane!

  W minioną środę, tj. 15.03. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zawarło 7 umów stypendialnych o łącznej wartości 21 000,00 zł. Stypendiami uhonorowani zostali młodzi mieszkańcy powiatu nakielskiego odnoszący sukcesy na różnych polach.

  Czytaj więcej
 • Weź udział w projekcie LGD. Ruszyła rekrutacja uczestników mediatek.

  Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego do bezpłatnego udziału w projekcie „Człowiek siłą Krajny i Pałuk”, w ramach którego w 5 obiektach utworzone zostanie lokalne centrum aktywności, tzw. mediateka. Rekrutacja trwa do 5 kwietnia.

  Czytaj więcej
 • Spotkanie nt. przedsiębiorczości i edukacji dorosłych

  Zapraszamy na spotkanie zespołu partycypacyjnego nt. przedsiębiorczości i edukacji dorosłych, zachęcamy do udziału lokalnych przedsiębiorców, osoby planujące własny biznes, przedstawicieli szkół i organów prowadzących, a także inne osoby zainteresowane tematyką spotkania. Spotkanie odbędzie się 21.03.2023 r. w Szubinie.

  Czytaj więcej
 • Uwaga: Zmiana godzin pracy biura LGD

  Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje, iż od 12.09.2022 r. zmianie ulegają godziny funkcjonowania biura LGD. We wtorki biuro czynne będzie do godz. 17.00, zaś w piątki do godz. 15.00.

  Czytaj więcej

BIURO STOWARZYSZENIA "PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK"

Biuro LGD czynne:
8:00 - 16:00 poniedziałek, środa, czwartek
8:00 - 17:00 wtorek
8:00 - 15:00 piątek

KONTAKT Z BIUREM:
e-mail: biuro@rlks.naklo.pl

kom. 607 822 024 - Dyrektor Biura LGD
kom. 607 822 019 - Główni specjaliści
kom. 577 753 019 - Specjalista ds. animacji i współpracy
tel. (52) 524 64 34

„Akceptuję III – formy aktywizacji mieszkańców powiatu nakielskiego”, to projekt grantowy realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk". Uczestniczki projektu wzięły udział w zajęciach rękodzielniczych.

Od grudnia 2021 r. trwają na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju, czyli terenie powiatu nakielskiego, aktywności dla różnych grup społecznych. Dzięki projektom grantowym, dofinansowanym przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mieszkańcy powiatu w różnym wieku mogą brać udział w warsztatach kulinarnych, treningach pamięci, wyjazdach, spacerach i wielu innych.

24. marca br. Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawarł 5 umów o wypłatę stypendium w ramach Programu Stypendialnego „Młody Talent Krajny i Pałuk” na rok szkolny 2021/2022. Wartość każdego stypendium to 3 000,00 zł.

Walne Zebranie Członków Partnerstwa dla Krajny i Pałuk, które odbyło się 28.03.br., stanowiło dobrą okazję do zaprezentowania założeń perspektywy funduszy unijnych 2021-2027, w ramach której Partnerstwo planuje opracować nową strategię rozwoju lokalnego, a tym samym pozyskać środki dla regionu i jego mieszkańców.

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza na sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zapraszamy na doroczne spotkanie robocze organizacji i instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego z obszaru powiatu nakielskiego

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje, iż Kapituła Programu Stypendialnego „Młody Talent Krajny i Pałuk” podjęła uchwałę o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2021/2022

Trwają zajęcia w ramach projektu Akademia Aktywności III w gminie Sadki, dofinansowanego ze środków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Kwota udzielonego grantu to 50 000 zł.

Wzory formularzy aneksów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

Uczestnicy Klubu Młodzieżowego "Akademia Różności" na zakończenie ferii udali się do Torunia. To wszystko dzięki projektowi objętemu grantem realizowanemu w ramach LSR, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

Podkategorie

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzezone.