„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Kontrast:
Czcionka:
A-
A+
 • Pierwszy tydzień ferii z „Akademią sportu”

  Było aktywnie, było wesoło i kolorowo. Frekwencja stuprocentowa, buzie uśmiechnięte, zabawa przednia! Podczas wspólnie spędzonego czasu odkrywaliśmy niezwykły świat nowoczesnych technologii na warsztatach robotyki.

  Czytaj więcej
 • Planowane nabory wniosków oraz zasady doradztwa biura LGD w 2022 r.

  Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać ze środków unijnych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i przedsiębiorcza Dolina Noteci” (LSR), zachęcamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

  Czytaj więcej
 • Klub Młodzieżowy

  W ramach projektu Klubu Młodzieżowego „MOWIANKI”, dofinansowanego przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk ze środków EFS, zostały zorganizowane już pierwsze warsztaty rękodzielnicze i kulinarne dla dziewcząt w wieku szkolnym.

  Czytaj więcej
 • Realizacja projektu Akceptuję III w toku

  Od listopada 2021 r. Powiat Nakielski realizuje projekt „Akceptuję III – formy aktywizacji mieszkańców powiatu nakielskiego” dofinansowany ze środków Partnerstwa dla Krajny i Pałuk. Kwota udzielonego grantu to 47 500 zł. Uczestnikami projektu są przede wszystkim osoby starsze.

  Czytaj więcej

BIURO STOWARZYSZENIA "PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK"

Biuro LGD czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

KONTAKT Z BIUREM:
e-mail: biuro@rlks.naklo.pl

kom. 607 822 024 - Dyrektor Biura LGD
kom. 607 822 019 - Główni specjaliści
kom. 577 753 019 - Specjalista ds. animacji i współpracy

tel. (52) 524 64 34

UR w Krakowie zaprasza na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich. Szkolenie są bezpłatne dla uczestników i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. 

Warsztaty twórcze, kulinarne, zajęcia z pierwszej pomocy, spacery NW, Szkoła Świadomego Rodzica, warsztaty wizerunku oraz pikniki integracyjne to tylko przykłady zadań, z których mogli korzystać uczestnicy 4 projektów prorodzinnych dofinansowanych przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk.

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na założenie działalności gospodarczej przez mieszkańców powiatu nakielskiego Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z zasad udzielania wsparcia oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, wdrażanej przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, w 2021 r. dofinansowanych zostało 5 projektów na organizację klubów młodzieżowych. Łączna kwota dotacji udzielonych Grantobiorcom przez LGD ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 236 919,75 zł.

Aż 11 projektów, z 20 dofinansowanych przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, w dużej mierze nastawionych było na poprawę kondycji oraz stanu zdrowia starszych mieszkańców powiatu nakielskiego. Jednym z ich efektów było przywrócenie samodzielności osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku zapraszają KGW z Krajny Nakielskiej i Złotowskiej do udziału w konkursie na strój krajeński. Szczegóły na stronie: muzeum-zlotow.pl.

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego na otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla kolejnego okresu programowania UE, tj. 2021-2027. Spotkania odbędą się we wrześniu i stanowić będą element diagnozy obszaru. Szczegóły na stronie: www.rlks.naklo.pl.

W Wąsoszu odbył się piknik kończący projekt " Gmina Szubin-wspieramy się wzajemnie", dofinansowany przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk".

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru 

Firma Usługi Informatyczne i Dydaktyczne Adrian Błażejak zaprasza mieszkańców gminy Szubin na piknik prozdrowotny „RAZEM TRZYMAJ FORMĘ”.

Podkategorie

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2022 Wszelkie prawa zastrzezone.