Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

 

 

 

Nakło nad Notecią, 15.10.2019r.

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawarło dziś, tj. 15.10.2019 r., kolejną umowę o powierzenie grantu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Trzynastą już umowę podpisano z Powiatem Nakielskim. Głównym tematem dofinansowanego przez LGD projektu jest aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych.

 

W ramach projektu Powiat Nakielski zaplanował do realizacji m.in. wyjazdy integracyjne, udział w wydarzeniach kulturalnych, zajęcia psychospołeczne wspierające budowanie pozytywnych relacji, zajęcia usprawniające ruchowo: jogę/aerobik, piknik integracyjny, a także warsztaty doskonalące usługi opiekuńcze oraz poradnictwo psychologiczne i prawne. Działania projektowe kierowane są do niesamodzielnych mieszkańców powiatu nakielskiego oraz ich opiekunów.

Na realizację projektu objętego grantem LGD przyznało wsparcie w wysokości 50 tys. złotych.

 

 

 

Umowa została zawarta w ramach realizacji przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk projektu: Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Zapisz się do Newslettera

Copyright © 2020 Wszelkie prawa zastrzezone.