Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

 

 

  

Klub Turystyki "Noteć" realizuje projektu "Seniorzy aktywnie", który trwać będzie do końca marca 2020 r. W ramach projektu odbyły się już spotkania z psychologiem, dietetykiem oraz spacery nordic walking.

 

Obecnie oprócz spacerów nordic walking uczestnicy rozpoczęli zajęcia na basenie – aerobik wodny w wymiarze 30 godzin oraz zajęcia na sali gimnastycznej, również w wymiarze 30 godzin.

 

Celem projektu jest pobudzanie aktywności mieszkańców obszaru LSR - osób starszych, służącej włączeniu społecznemu poprzez realizację działań o charakterze zdrowotnym i psychospołecznym.

 

 

 

 

 

 

Zajęcia organizowane są nieodpłatnie dla mieszkańców Powiatu Nakielskiego w ramach wniosku o powierzenie grantu (ze środków EFS w ramach RLKS) pn. „Seniorzy aktywnie” realizowanego dla grupy 12 osób.


Tadeusz Kunikowski

 


 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Zapisz się do Newslettera

Copyright © 2020 Wszelkie prawa zastrzezone.