Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

 

Nakło nad Notecią, 25.01.2023 r.

 

1) Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej www.krajna-paluki.cna.org.pl w dniu 16.01.2023 r.

2) Ogłoszenie było publikowane na powyższej stronie internetowej do dnia 23.01.2023 r.. do godziny 23:59:59, tj. do końca terminu przyjmowania ofert.

 

3) Na zaproszenie odpowiedziało trzech oferentów:

 

Lp Nazwa oferenta WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM [zł] UWAGI
1 Partner PIK Sp. z o.o. 2746,45 -
2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe „BARBARA” Barbara Nowak 2877,63 -
3 Firma Usługowo- Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka 3474,51 -

4) Przy wyborze oferty kierowano się następującymi kryteriami:

- cena: 100%

5) Na podstawie porównania ofert dokonano wyboru firmy Partner PIK Sp. z o.o. ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz. Oferta została złożona na prawidłowym formularzu, była poprawna pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

6) Kwota zamówienia nie przekracza równowartości 14 000 EURO i kwoty jaką zamawiający zaplanował na realizację zamówienia.

7) Z oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku braku akceptacji ze strony wykonawcy szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawartych w umowie, propozycja realizacji zamówienia zostanie przedstawiona kolejnym oferentom z listy spełniającym wymogi formalne.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzezone.