Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

 

Nakło nad Notecią, 17.02.2022 r.

 

1) Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej www.krajna-paluki.cna.org.pl w dniu 08.02.2022 r.

2) Ogłoszenie było publikowane na powyższej stronie internetowej do dnia 15.02.2022 r.. do godziny 23:59:59, tj. do końca terminu przyjmowania ofert.

 

3) Na zaproszenie odpowiedziało trzech oferentów:

 

Lp Nazwa oferenta WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM [zł] UWAGI
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe „BARBARA” Barbara Nowak 3016,46 -
2 Firma Usługowo- Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka 3642,87  

 

4) Przy wyborze oferty kierowano się następującymi kryteriami:

- cena: 100%

5) Na podstawie porównania ofert dokonano wyboru firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe „BARBARA” Barbara Nowak. ul. Plac 1 Maja 14, 88-190 Barcin. Oferta została złożona na prawidłowym formularzu, była poprawna pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

6) Kwota zamówienia nie przekracza równowartości 14 000 EURO i kwoty jaką zamawiający zaplanował na realizację zamówienia.

7) Z oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku braku akceptacji ze strony wykonawcy szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawartych w umowie, propozycja realizacji zamówienia zostanie przedstawiona kolejnym oferentom z listy spełniającym wymogi formalne.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzezone.