Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

 

Nakło nad Notecią, 12.07.2021 r.

 

1) Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej www.krajna-paluki.cna.org.pl w dniu 02.07.2021 r.

2) Ogłoszenie było publikowane na powyższej stronie internetowej do dnia 09.07.2021 r.. do godziny 23:59:59, tj. do końca terminu przyjmowania ofert.

 

3) Na zaproszenie odpowiedziało trzech oferentów:

 

Lp Nazwa oferenta WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM [zł] UWAGI
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe „BARBARA” Barbara Nowak 2171,15 -
2 PARTNER PIK Sp. z o.o. 2507,12 -
3 Firma Usługowo- Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka 2684,16 -

 

4) Przy wyborze oferty kierowano się następującymi kryteriami:

- cena: 100%

 

5) Na podstawie porównania ofert dokonano wyboru firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe „BARBARA” Barbara Nowak. ul. Plac 1 Maja 14, 88-190 Barcin. Oferta została złożona na prawidłowym formularzu, była poprawna pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

 

6) Kwota zamówienia nie przekracza równowartości 14 000 EURO i kwoty jaką zamawiający zaplanował na realizację zamówienia.

 

7) Z oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku braku akceptacji ze strony wykonawcy szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawartych w umowie, propozycja realizacji zamówienia zostanie przedstawiona kolejnym oferentom z listy spełniającym wymogi formalne.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Zapisz się do Newslettera

Copyright © 2021 Wszelkie prawa zastrzezone.