Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 07.04.2020 r.

 

Wybór oferty na dostawę rzutnika (projektora) multimedialnego

 

1. Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej www.krajna-paluki.cna.org.pl w dniu 24.03.2020 r.

2. Ogłoszenie było publikowane na powyższej stronie internetowej do dnia 31.03.2020 r. do godziny 23:59:59, tj. do końca terminu przyjmowania ofert.

3. Na zaproszenie odpowiedziało 3 oferentów:

LP

Nazwa oferenta

cena brutto [zł]

1

PROJEKCJA sp. z o.o.

2222,61

2

CONTEX sp. Z o.o.

2397,27

3

PPHU "BARBARA" Barbara Nowak

5043,00

 

4. Przy wyborze oferty kierowano się następującymi kryteriami:
‒ cena – 100%

5. Na podstawie porównania ofert dokonano wyboru oferty firmy PROJEKCJA sp. z o.o., ul. Zwycięska 20A, 53-033 Wrocław. Oferta została złożona na prawidłowym formularzu, była poprawna pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. 

6. Kwota zamówienia nie przekracza równowartości 14 000 EURO i kwoty jaką zamawiający zaplanował na realizację zamówienia.

7. Z oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku braku akceptacji ze strony wykonawcy szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawartych w umowie, propozycja realizacji zamówienia zostanie przedstawiona kolejnym oferentom z listy spełniającym wymogi formalne.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2022 Wszelkie prawa zastrzezone.