Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 06.04.2020 r.

 

Wybór oferty na wykonanie gadżetów promocyjnych na rok 2020

 

  1. Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej www.krajna-paluki.cna.org.pl w dniu 23.03.2020 r.
  2. Ogłoszenie było publikowane na powyższej stronie internetowej do dnia 30.03.2020 r. do godziny 23:59:59, tj. do końca terminu przyjmowania ofert.
  3. Maksymalna kwota, jaką Zamawiający zaplanował na realizację zamówienia, wskazana w zapytaniu ofertowym: 3 000,00 zł brutto.
  4. Na zaproszenie odpowiedziało 25 oferentów, z czego 6 ofert nie spełniło warunków formalnych i nie podlegało ocenie:

LP

Nazwa oferenta

wartość oferty brutto [zł]

UWAGI

1

GREG INTERNATIONAL Sp. z.o.o.

2 209,87 zł

Omyłka pisarska w wartości netto poz. 1

2

STUDIO MRÓWKA Joanna Foryś-Maziak

2 245,37 zł

Błąd zaokrągleń w poz. 1 i wartości brutto oferty

3

MEREA

2 279,19 zł

 

4

Girit Group Łukasz Czernik

2 375,62 zł

 

5

Biuro Handlowe Zalewski Marek Zalewski

2 420,39 zł

 

6

F.H.U. Europartners Mirosław Dudek

2 552,00 zł

 

7

Promo-Land s.c. D. Grodzińska-Moszczyńska, R. Rutkowska

2 552,13 zł

Błąd zaokrągleń w poz. 1

8

AdForce Miłosz Konieczny

2 698,25 zł

 

9

Mamdruk EDYTA ŁOMNA

2 702,31 zł

 

10

ARTICOLA Monika Zakrzewska

2 779,80 zł

Omyłka pisarska w wartości brutto poz. 2 i 3

11

AWIW Agencja Reklamowa

2 806,25 zł

 

12

SZAREK Wydawnictwo Reklama

2 814,24 zł

 

13

Media Consulting Agency Irina Chicherina

2 817,93 zł

 

14

X PRO-MOTION Krzysztof Schon

2 869,47 zł

 

15

FEELGOOD Sp. z.o.o.

2 989,02 zł

 

16

Moloh Agencja Reklamowa Monika Rzewuska

2 926,24 zł

Omyłka pisarska w wartości netto poz. 3, skutkująca korektą wartości netto i brutto oferty

17

Agencja Reklamy i Handlu "Poligrafik" Sylwester Fąfara

2 927,40 zł

 

18

EFEKT Biuro Promocji i Reklamy

2 982,75 zł

 

19

Good Choice Magdalena Grabowska

2 995,91 zł

Błąd zaokrągleń w poz. 1


OFERTY NIEPODLEGAJĄCE OCENIE ZE WZGLĘDÓW FORMALNYCH (PRZEKROCZENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA)

 

LP

Nazwa oferenta

1

Diadal Group Mateusz Pasierbek

2

INNOVA Paweł Wierzbicki

3

Izabela Rzeszutek Wydrukowane

4

VIS-MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska

5

EURO PROMOTION Karol Walczak Gadżety reklamowe i konferencyjne

6

PPHU LIR Elżbieta Zajet Biuro Reklamy

 

  1. Przy wyborze oferty kierowano się następującymi kryteriami:
    ‒ cena – 100%
  1. Na podstawie porównania ofert dokonano wyboru oferty GREG INTERNATIONAL Sp. z.o.o., ul. Biskupińska 3B, 30-732 Kraków. Oferta została złożona na prawidłowym formularzu, była poprawna pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Oferta zawierała omyłkę pisarską, nie wpływającą na jej poprawność merytoryczną.
  2. Kwota zamówienia nie przekracza równowartości 14 000 EURO i kwoty jaką zamawiający zaplanował na realizację zamówienia.
  3. Z oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku braku akceptacji ze strony wykonawcy szczegółowych warunków realizacji zamówienia zawartych w umowie, propozycja realizacji zamówienia zostanie przedstawiona kolejnym oferentom z listy spełniającym wymogi formalne.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2022 Wszelkie prawa zastrzezone.