Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 06.06.2024 r.

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zapraszam na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków (WZC) Stowarzyszenia.

Termin I: 21 czerwca 2024 r. (piątek), godz. 15.00
Termin II: 21 czerwca 2024 r. (piątek), godz. 15.10
Miejsce: sala konferencyjna Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z. Kornaszewskiego, ul. A. Mickiewicza 3, Nakło nad Notecią

Zgodnie ze statutem „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej”.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2023 i podjęcie stosownych uchwał.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Rady Stowarzyszenia dot. realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i przedsiębiorcza Dolina Noteci” w roku 2023 i podjęcie stosownej uchwały.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023 oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” i podjęcie stosownych uchwał.
7. Przedstawienie dokumentów towarzyszących LSR – procedur wyboru i oceny operacji/projektów dla okresu programowania 2021-2027 zatwierdzonych przez ZW i podjęcie stosownej uchwały.
8. Zaciąganie zobowiązań przez Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w związku z planowaną realizacją projektów grantowych w ramach LSR współfinansowanych ze środków UE (perspektywa 2023-2029) i podjęcie stosownej uchwały.
9. Omówienie sytuacji finansowej LGD i przedstawienie propozycji wysokości składek członkowskich na kolejne lata i podjęcie stosownej uchwały.
10. Wybory władz Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” na kadencję 2024-2028 (głosowania tajne) i podjęcie stosownych uchwał:
a. ustalenie liczebności członków poszczególnych organów;
b. wybór członków Zarządu Stowarzyszenia;
c. wybór członków Rady Stowarzyszenia;
d. wybór członków Komisji Rewizyjnej.
UWAGA 1: Kandydaci do władz Stowarzyszenia powinni przedłożyć, najpóźniej w dniu Zebrania:
- oświadczenie kandydata – na wzorze LGD udostępnionym do pobrania poniżej,
- rekomendację do organu LGD (ważne: prawo rekomendowania kandydatów do władz Stowarzyszenia mają wyłącznie Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia) – na wzorze LGD udostępnionym do pobrania poniżej.
UWAGA 2: Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady:
- zachowaniu parytetów sektorowych przez Radę LGD „towarzyszy zakaz reprezentacji w Radzie LGD członka z sektora społeczno-gospodarczego przez osoby powiązane służbowo z sektorem publicznym".
11. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na ważność poruszanych zagadnień będę wdzięczna za potwierdzenie przybycia na WZC do dnia 19.06.2024 r. (środa) pod numerem tel. 577 753 019 lub 607 822 019 lub przesłanie potwierdzenia e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kamila Radzka-Januszewska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Pliki do pobrania:
1. Wzór oświadczenia kandydata do Zarządu LGD.
2. Wzór oświadczenia kandydata do Rady LGD.
3. Wzór oświadczenia kandydata do Komisji Rewizyjnej.
4. Wzór rekomendacji do władz LGD.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzezone.