Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

logotypy unijne - informacja o finansowaniu zadania ze środków funduszu rolnego

Nakło nad Notecią, 27.05.2024 r.

Blisko 24 miliony złotych, 240 ocenionych wniosków, 173 dofinansowane projekty, 43 nowe firmy, 19 rozwiniętych przedsiębiorstw, 73,75 utworzonych miejsc pracy, 24 lokalne inicjatywy, 56 grantów aktywizacji społecznej i zawodowej, 680 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem, 30 nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturowej, 7 miejsc poddanych rewitalizacji oraz 2 projekty współpracy to wymierne efekty kliku lat wytężonej pracy Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (LGD). To efekty wdrażania przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk wraz z instytucjami publicznymi, lokalnymi przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i przedsiębiorcza Dolina Noteci” (LSR).

Dzięki zaangażowaniu lokalnego środowiska fundusze unijne, pozyskane przez Partnerstwo w perspektywie 2014-2020, zostały wydatkowane efektywnie, z korzyścią dla mieszkańców, zaspokajając ich potrzeby i odpowiadając na oczekiwania.

Które z założeń LSR, opracowanej w 2015 r., udało się zrealizować, jakie pojawiły się sukcesy, a jakie trudności, dowiedzieli się uczestnicy Konferencji podsumowującej wdrażanie LSR zorganizowanej przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk 24 maja br. w Nakielskim Ośrodku Kultury im. Z. Kornaszewskiego.

Uczestnicy konferencji siedzą na krzesłach (blisko 70 osób) i słuchają stojącego za mównicą prelegenta.

Podczas Konferencji goście zapoznali się nie tylko z zadaniami Partnerstwa związanymi z ogłaszaniem konkursów dotacyjnych, oceną wniosków, rozliczeniem projektów i ich kontrolą, ale także z innymi działaniami podejmowanymi przez Stowarzyszenie w celu animowania i integrowania lokalnej społeczności, jak np. konkurs kulinarny, imprezy plenerowe Ekomuzeum Doliny Noteci, wyjazdy studyjne, czy fora młodzieżowe. Podczas piątkowego spotkania nie zabrakło również informacji nt. szkoleń i doradztwa prowadzonych bezpłatnie przez pracowników Partnerstwa dla Krajny i Pałuk. Prezentację efektów wdrażania LSR przedstawiła zebranym Dorota Stanek – dyrektor biura LGD.

Uczestnicy Konferencji poznali także perspektywę osób realizujących projekty dofinansowane przez Stowarzyszenie. Dobre praktyki działań zrealizowanych w ramach LSR przedstawili: Gabriela Trzeciakowska – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy, Agnieszka Heftowicz – dyrektor Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, Paulina Kwiatkowska – kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Agnieszka Dobosz-Idzik ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Doradca” w Minikowie oraz Piotr Wilak – właściciel firmy „Wszystko Jasne” Piotr Wilak. Prelegenci opowiedzieli m.in. o nowopowstałej infrastrukturze stanowiącej zaplecze do realizacji lokalnych inicjatyw, o rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o sprzęty zakupione z dotacji, a także o działaniach edukacyjnych i samorozwojowych dla mieszkańców powiatu nakielskiego.

Blisko 80 osób siedzi na krzesłach i patrzy w jednym kierunku. Pilnie słuchają.

O współpracy z Partnerstwem dla Krajny i Pałuk, na podstawie międzyregionalnego projektu „Cztery pory roku na Krajnie”, przybyłym gościom opowiedział Sławomir Rekowski – kierownik biura lokalnej grupy działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA z Sępólna Krajeńskiego.

W trakcie wydarzenia głos zabrali również Krzysztof Błoński – Starosta Nakielski oraz Bartosz Szymański – dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Obaj panowie podkreślili ważną rolę funduszy unijnych oraz lokalnych grup działania, takich jak Partnerstwo, w rozwoju regionu.

Piątkowa Konferencja była także okazją do podziękowań:
- członkom Rady LGD mijającej kadencji za zaangażowanie, wytężoną pracę nad oceną wniosków, dyscyplinę i zaufanie,
- Kołom Gospodyń Wiejskich za pomoc w organizacji inicjatyw kulturowych, wspólne pielęgnowanie lokalnej tożsamości,
- członkom sieci Ekomuzeum Doliny Noteci za aktywny udział w tworzeniu oferty produktu turystycznego powiatu nakielskiego,
- lokalnym partnerom, w tym służbom mundurowym, za współudział w organizacji wydarzeń cyklicznych, imprez promocyjnych oraz projektów współpracy.
Wyrazy uznania na ręce reprezentantów instytucji/organizacji złożyli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia: Henryka Tracz – sekretarz oraz Medard Jakś – członek Zarządu.

Mężczyźni i kobiety (12 osób) trzymają w dłoniach dyplomy i uśmiechają się do fotografa.

W wydarzeniu udział wzięli mieszkańcy powiatu nakielskiego, w tym przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy i pracownicy instytucji publicznych, reprezentanci powiatowych formacji mundurowych, sołtysi, członkowie KGW oraz innych organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, a także uczestnicy projektów realizowanych ze środków LSR oraz sympatycy Partnerstwa dla Krajny i Pałuk.

Konferencję otworzyła Kamila Radzka-Januszewska – prezes, której towarzyszyła m.in. Barbara Jasińska – wiceprezes. Ostatnim punktem spotkania był zaś energetyczny koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna”.

3 pary tancerzy zwróconych twarzami do siebie, śpiewa. Za nimi kapela i zespół śpiewający.

Pomocą w organizacji wydarzenia Partnerstwu służyli: Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią oraz Kowal Akustyk Paweł Kowalski.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzezone.