Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

logotypy unijne - informacja o finansowaniu działań ze środków UE

Nakło nad Notecią, 29.04.2024 r.

We wtorek 16.04.2024 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zakończyło cykl warsztatów na temat reguł i zasad budowania projektów oraz zarządzania nimi  „Od pomysłu do projektu”, którego głównym celem jest wypracowanie założeń dla projektów nieinwestycyjnych, tzw. „miękkich”, nastawionych na aktywizację lokalnego społeczeństwa.
Cykl warsztatów został podzielony na dwa dni. Podczas pierwszego dnia zajęć uczestnikom warsztatów zostały zaprezentowane najważniejsze informacje dot. reguł i zasad budowania projektów oraz zarządzania nimi. Ponadto uczestnicy otrzymali zadanie domowe, które zostało omówione w drugim dniu cyklu spotkań. Zadanie polegało m.in. na opracowaniu budżetu i na określeniu czasu ramowego projektu. Każdy z uczestników warsztatów miał możliwość zaprezentowania swojego pomysłu na potencjalny projekt grantowy i na tej podstawie wspólnie z prowadzącymi zostały wypracowane najważniejsze założenia.


Uczestnicy nauczyli się m.in. jak identyfikować potrzeby i problemy lokalne, w jaki sposób określić cel główny i szczegółowy projektu, jakie zaplanować zadania, by projekt był spójny i adekwatny do oczekiwań społecznych, w jaki sposób wypracować budżet i kwalifikować wydatki projektu, a przede wszystkim jak poprawnie pomysł przełożyć na projekt.
Dwudniowe warsztaty przeprowadzone zostały przez Dorotę Stanek, dyrektor biura LGD oraz Monikę Żydek, głównego specjalistę ds. projektów grantowych. Uczestnikami spotkań byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i przedsiębiorcy.

Warsztaty realizowane w ramach Planu komunikacji z lokalną społecznością.
Cel komunikacji: Rozpowszechnianie informacji o szczegółowych zasadach przyznania i rozliczania pomocy w ramach LSR oraz kreowanie pomysłów na projekty w ramach LSR.
Nazwa działania komunikacyjnego: Od pomysłu do projektu.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzezone.