Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 19.03.2024 r.

Pod znakiem dyskusji nt. głównych kierunków pracy oraz powołania zespołów stałych upłynęło II posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji, które odbyło się 5 marca br. w Toruniu. W zebraniu plenarnym z ramienia NGO z powiatu nakielskiego uczestniczyła delegatka Monika Żydek (Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”).

Sejmik NGO jest reprezentacją wszystkich organizacji pozarządowych, które swoją siedzibę posiadają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jego celem jest zaś m.in. budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tworzenie klimatu do działalności Trzeciego Sektora oraz reprezentowanie interesów sektora pozarządowego na arenie wojewódzkiej i ogólnokrajowej. Delegaci do Sejmiku (oraz ich stali zastępcy) zostali wybrani w wyborach tajnych podczas konferencji powiatowych pod koniec 2023 r. W Sejmiku społecznie pracuje obecnie 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas marcowego posiedzenia Sejmik debatował nad zadaniami, których realizacji w pierwszej kolejności powinien się podjąć, a także nad współpracą z władzami samorządowymi. Priorytetem dla Sejmiku jest upowszechnianie informacji wśród organizacji pozarządowych województwa kujawsko-pomorskiego o jego istnieniu i podejmowanych przez niego działaniach. Sejmik NGO dąży do tego, by lokalne organizacje – za jego pośrednictwem – mogły przedstawiać swoje potrzeby czy spostrzeżenia Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który ma wpływ na programy/strategie wojewódzkie służące m.in. realizacji ponadlokalnych i regionalnych celów społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych.

Sporo czasu Sejmik poświęcił na przedyskutowanie tematu stałych komisji, które mają służyć realizacji jego celów i zadań. Ostatecznie powołane zostały trzy zespoły, tj.
- zespół odpowiedzialny za promocję i współpracę z organizacjami pozarządowymi;
- zespół odpowiedzialny za wydawanie rekomendacji i opiniowanie aktów prawnych;
- zespół zajmujący się potrzebami seniorów i osób z niepełnosprawnością.
Do ich członków należeć będzie podejmowanie różnorodnych inicjatyw z ramienia Sejmiku. By działać aktywnie, potrzebne jest bowiem zaangażowanie. By do tego działać sprawnie potrzebna jest jeszcze podstawowa wiedza z danej dziedziny.

Wiatru w żagle dodała społecznikom pani Krystyna Żejmo-Wysocka – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, która wyraziła swoją radość z faktu, że Sejmik dalej działa zgodnie z tradycjami. Jednocześnie poinformowała zebranych, że Departament, którym kieruje, jest otwarty na współpracę z Sejmikiem i organizacjami pozarządowymi. Na koniec życzyła zaś obradującym owocnej pracy oraz wielu ciekawych i innowacyjnych pomysłów.

Kolejne posiedzenie Sejmiku NGO zaplanowano 7 czerwca br. w Lubostroniu.

Więcej informacji nt. Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w audycji „10 minut” na antenie Radia N.

Przewodnicząca stoi i odczytuje protokół. Po jej prawej i lewej stronie siedzą członkowie Prezydium (5 osób).

Członkowie Sejmiku siedzą i słuchają wypowiedzi jednego z nich. Ich twarze skierowane są w jednym kierunku.

Widok na salę obrad i siedzących przy stołach członków Sejmiku, którzy słuchają wystąpienia przewodniczącej.

Kod QR do profilu Facebook Sejmiku NGO.

 

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzezone.