Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 06.03.2024 r.

W minionym tygodniu, tj. 27 lutego 2024 r., odbył się doroczny warsztat refleksyjny. Celem spotkania była analiza dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR) oraz ocena pracy Zarządu, Rady LGD i biura Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk".

Uczestnicy wtorkowego warsztatu dowiedzieli się, jakie działania w roku 2023 podejmowała LGD i jakie efekty one przyniosły. Ponadto zapoznani zostali z założeniami nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023-2029 „Człowiek siłą Doliny Noteci”.

Spotkanie było okazją do dyskusji w następujących obszarach:

o Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
o W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
o W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
o W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
o Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
o Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
o Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
o Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Dziękujemy wszystkim za udział w warsztacie refleksyjnym i zapraszamy do dalszej współpracy.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzezone.