Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 22.05.2023 r.


ZAPROSZENIE NA UROCZYSTE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
zatwierdzające Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023-2029
„CZŁOWIEK SIŁĄ DOLINY NOTECI”

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia,
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Termin I: 05.06.2023. (poniedziałek), godz. 16.00
Termin II: 05.06.2023. (poniedziałek), godz. 16.10
Miejsce: „Stara Stodoła” w Olszewce, Olszewka 26 (gm. Nakło nad Notecią).
Zgodnie ze statutem „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej.”

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
2) Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
3) Przyjęcie porządku posiedzenia.
4) Wybory uzupełniające do Zarządu LGD (głosowanie tajne) oraz podjęcie stosownej uchwały.
UWAGA 1: Kandydat do Zarządu LGD powinien przedłożyć, najpóźniej w dniu Zebrania:
- oświadczenia kandydata – na wzorze LGD udostępnionym poniżej,
- rekomendację do organu LGD (prawo rekomendowania kandydatów do władz Stowarzyszenia mają wyłącznie Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia) – na wzorze LGD udostępnionym poniżej.
UWAGA 2:
- Członkowie Zarządu LGD nie mogą pozostawać z członkami Rady oraz członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5) Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023-2029 „Człowiek siłą Doliny Noteci”, dyskusja oraz podjęcie stosownej uchwały zatwierdzającej LSR.
6) Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.
7) Zakończenie posiedzenia.
8) Uroczysty poczęstunek.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w posiedzeniu do dnia 2 czerwca 2023 (piątek) pod nr tel. 607 822 019 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kamila Radzka-Januszewska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Pliki do pobrania:
1. Wzór oświadczenia kandydata do Zarządu LGD,
2. Wzór rekomendacji do organu LGD.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzezone.