Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 22.03.2023 r.

Zgodnie z harmonogramem prac nad tworzeniem założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) systematycznie spotyka się zespół partycypacyjny. 

Zadaniem zespołu, który został powołany podczas warsztatu planistycznego jest wypracowanie podstawowych założeń do LSR, które następnie poddane zostaną szerokim konsultacjom społecznym a  także odniesienie się do uwag zgłoszonych w trakcie procesu konsultacji.
Podczas spotkania w Nakle nad Notecią omówione zostały priorytetowe grupy docelowe oraz możliwe do realizacji typy projektów. Na spotkaniu w Szubinie zajęliśmy się przedsiębiorczością i zagadnieniami dot. utworzenia Lokalnych Ośrodków Wspierania Edukacji.
Dziękujemy mieszkańcom powiatu nakielskiego za aktywny udział w pracach zespołu i zapraszamy do kontynuacji współpracy.

WAŻNE!
Zespół partycypacyjny ma charakter otwarty. Do prac Zespołu można przystąpić w każdym momencie. W skład zespołu może wchodzić każdy mieszkaniec obszaru planowanego do objęcia LSR (powiat nakielski), w tym przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego oraz przedstawiciele Zarządu i pracownicy biura LGD. Z członkami Zespołu zawarty zostanie pisemny kontrakt zawierający zobowiązanie do udziału w pracach związanych z przygotowaniem LSR.
Miejsca spotkań dostosowane są do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku wystąpienia innych potrzeb organizacyjnych, wynikających z niepełnosprawności, prosimy o przekazanie takiej informacji do biura Partnerstwa dla Krajny i Pałuk najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem konsultacji/spotkań, w celu odpowiedniego przygotowania miejsca.

https://krajna-paluki.cna.org.pl/galeria-zdjec.html

 

 

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzezone.