Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 15.09.2022 r.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego (LSR) w ramach kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 serdecznie zaprasza lokalne organizacje, sołectwa, kluby seniora/emeryta z obszaru powiatu nakielskiego do składania zgłoszeń na realizację jednodniowych spotkań informacyjno-konsultacyjnych połączonych z inicjatywą integrującą i aktywizującą osoby starsze.
Wsparcie dotyczy organizacji jednodniowego warsztatu, szkolenia, spotkania tematycznego, wykładu, etc. dla osób starszych (od 60 r.ż.) połączonego z dyskusją nt. możliwości wsparcia osób starszych oraz możliwych kierunków rozwoju obszaru planowanego do objęcia LSR w ramach nowego okresu programowania UE 2021-2027 (część informacyjno – konsultacyjna prowadzona przez przedstawiciela LGD).
Kto może zgłosić pomysł?
 lokalna organizacja (w tym: KGW, OSP, inna organizacja)
 Rada Sołecka
 kluby seniora/emeryta
z obszaru powiatu nakielskiego.
Wymagania:
• Minimalna grupa uczestników – 12 osób (wyłącznie osoby od 60 r.ż., mieszkańcy powiatu nakielskiego).
• Obszar objęty działaniami - zadania powinny być realizowane na obszarze 1 gminy, tj. gminy: Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki lub Szubin.
• Działania muszą mieć charakter otwarty – zaproszenie do udziału należy skierować do wszystkich mieszkańców danej gminy spełniających kryteria tj. osób starszych.
• Realizator zobowiązany jest do informowania uczestników o realizacji przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 m.in. poprzez zamieszczenie zestawu logotypów na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dot. realizacji zadania.
• Termin realizacji: od 01.10.2022 r. do 28.10.2022 r.

Ramowy program każdego spotkania:
Część I – informacyjno – konsultacyjna (min. 60 min. – prowadzenie LGD )
Część II – zajęcia integracyjno-aktywizujące dla osób starszych zgodnie ze zgłoszonym pomysłem.
Maksymalna kwota wsparcia: do 600,00 zł brutto

W ramach środków LGD zakupi materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatu czy szkolenia, zatrudni eksperta/wykładowcę/prowadzącego, sfinansuje poczęstunek dla uczestników, etc. LGD nie przekazuje środków finansowych.
Limit dostępnych środków: 3.000,00 zł brutto.

Zasady wyboru:
1. W ramach dostępnych środków LGD dofinansuje 1 inicjatywę w każdej z gmin obszaru planowanego do objęcia LSR tj. powiatu nakielskiego.
2. Decyzję o wyborze inicjatywy podejmuje Zarząd LGD.
3. Z wybranym podmiotem zostanie zawarta umowa.
4. W sytuacji braku zgłoszeń z danej gminy środki zostaną przekazane na kolejne inicjatywy w gminach, z których dokonano zgłoszenia.
5. Zarząd LGD zastrzega sobie możliwość zwiększenia wskazanego powyżej limitu środków.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 września 2022 r. (piątek) do godz. 12.00 (zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane).
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podpisany skan) lub dostarczyć osobiście do biura LGD w Nakle nad Notecią, ul. Powstańców Wielkopolskich 6.

Downloads:
docx-220Formularz zgłoszeniowy
Data-220czwartek, 15 wrzesień 2022 21:28
Wielkość pliku-220 68.08 KB
Pobierz-220 88

Telefon kontaktowy: 577 753 019 Magdalena Mrotek

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzezone.