Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

logotypy unijne - fundusz społeczny

Nakło nad Notecią, 01.08.2022 r.

Ostatni pakiet projektów realizowanych w 2022 r. ze środków EFS, pozyskanych przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, skierowany był do rodzin z powiatu nakielskiego.

Warsztaty twórcze, kulinarne, zajęcia z pierwszej pomocy, geocaching, spacery NW, Szkoła Świadomego Rodzica, grupa wsparcia, warsztaty wizerunku, wyjazdy tematyczne oraz pikniki integracyjne to tylko przykłady zadań, z których mogli korzystać uczestnicy 4 projektów prorodzinnych. Towarzyszyły im nauka wspólnego spędzania czasu, rozwijanie zainteresowań, budowanie relacji rodzice – dzieci, dzieci – rodzice, a także rozwój osobisty. W ramach prowadzonych zajęć 58 osób otoczonych zostało również opieką psychologiczną. Dodatkowo wsparciem objęte zostały 4 osoby z otoczenia rodzin, które uczyły się prawidłowo i skutecznie pomagać im przy pojawiających się problemach opiekuńczo-wychowawczych.

Efekty w postaci m.in. wzrostu aktywności społecznej oraz integracji rodzin osiągnięte zostały w ramach projektów:
- Czas na zmiany (Gmina Nakło nad Notecią/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią);
- Rozwój lokalny w naszych rękach (Gmina Nakło nad Notecią/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią);
- Akademia Rodziny II edycja (Gmina Mrocza/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy);
- Integracja i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Sołectwa Witosław i Jeziorki Zabartowskie (HAPPY FROG Michał Raczyński).

Łączna kwota przyznanego przez LGD dofinansowania: 154 978,10 zł.

Uczestnicy projektu podczas ćwiczeń rozciągających przed NW.

Projekty objęte grantami współfinansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekty realizowane były w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2022 Wszelkie prawa zastrzezone.