Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

logotypy unijne - fundusz społecznyNakło nad Notecią, 25.07.2022 r.

11 projektów, z 20 dofinansowanych przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, w dużej mierze nastawionych było na poprawę kondycji oraz stanu zdrowia starszych mieszkańców powiatu nakielskiego. Jednym z ich efektów było przywrócenie samodzielności osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

105 seniorów, w ciągu ostatniego pół roku, dbało o swoją sprawność fizyczną i emocjonalną pod okiem instruktorów, terapeutów, animatorów kulturalnych, dietetyków oraz psychologów. Uczestnicy projektów mieli możliwość rozwinąć swoje zainteresowania, odwiedzić ciekawe miejsca oraz nawiązać nowe znajomości. Budowali oni pewność siebie, uczyli się nowocześnie gotować, pobudzali swoją kreatywność, własnoręcznie przygotowywali domowe ozdoby, uczestniczyli w lokalnych wydarzeniach kulturalnych lub rekreacyjnych, a czasem nawet je współorganizowali. Poza tym seniorzy tańczyli, praktykowali jogę, chodzili z kijami, ćwiczyli z fizjoterapeutą, niwelowali złe nawyki żywieniowe, pływali na basenie. W ramach projektowych zadań osoby starsze mogły wziąć udział w koncertach w filharmonii, operowych spektaklach lub teatralnych przedstawieniach. Do wyboru były także wyjazdy prozdrowotne do solanek oraz kulturalne do muzeów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

W tym samym czasie grupa 40 osób z otocznia seniorów uczyła się, jak wspierać osoby potrzebujące na co dzień pomocy. Dzięki warsztatom z psychologami oraz aktywnemu uczestnictwu we wspólnych zajęciach opiekunowie zwiększyli swoją wiedzę dotyczącą m.in. organizacji życia domowego z osobą niesamodzielną oraz prawidłowego zaspokajania jej potrzeb przy uwzględnieniu własnych możliwości.

Na aktywizację społeczną najstarszej grupy wiekowej mieszkańców powiatu nakielskiego przeznaczonych zostało (w 2021 r.) ponad 540 tys. zł ze środków będących w dyspozycji Partnerstwa dla Krajny i Pałuk.

Projekty dla seniorów, które zakończyły się 30.06.2022 r., zrealizowali:
- firma Usługi Informatyczne i Dydaktyczne Adrian Błażejak;
- PAWEŁ LUSTIG FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA;
- firma ALFABIZNES Wojciech Elszyn;
- firma HAPPY FROG Michał Raczyński;
- Powiat Nakielski;
- Klub Turystyki "Noteć".

uczestniczki tańczą z wachlarzami

Uczestniczki ćwiczą z piłkami.

Grupa uczestników na tle zamku.

Uczestniczki przygotowują stroiki.

Fot. LGD/Grantobiorcy

Projekty objęte grantami współfinansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekty realizowane były w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzezone.