Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 28.04.2022 r.

W ramach rozpowszechniania informacji o Strategii, w dniu 27.04.2022 r. zorganizowane zostało spotkanie informacyjno-konsultacyjne otwarte, w którym uczestniczyli m.in. przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji kultury, ośrodków pomocy społecznej, reprezentanci lokalnych samorządów, sołtysi, radni gminni oraz powiatowi. Spotkanie przeprowadzone zostało przez pracowników Biura Stowarzyszenia w Centrum Aktywności Wsi w Wieszkach. Podczas prezentacji uczestnikom spotkania przedstawione zostały priorytety, cele i planowane do osiągnięcia wskaźniki. Ponadto szczegółowo omówione zostały przedsięwzięcia LSR, w ramach, których możliwe jest uzyskanie finansowego wsparcia przez poszczególnych beneficjentów. W programie nie zabrakło konsultacji dot. planu włączenia lokalnej społeczności w przygotowanie LSR dla okresu programowania 2021-2027. Zaprezentowane zostały również planowane nabory wniosków oraz działania wspierające Stowarzyszenie – pomoc dla Wnioskodawców oraz działania w ramach aktywizacji i animacji.
Spotkanie zakończyła dyskusja na temat działań prowadzonych przez LGD, w tym realizacji planu komunikacji, w której uczestnicy przedstawili swoje uwagi i propozycje działań.

 

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2022 Wszelkie prawa zastrzezone.