Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

logotypy unijne - fundusz rolny

Nakło nad Notecią, 22.02.2022 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2358), poniżej zamieszczamy do stosowania wzory formularzy aneksów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

  • - na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
  • - z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
  • - na operacje grantowe.

Zamieszczone poniżej wzory aneksów aktualizują zapisy umów o przyznanie pomocy dotyczące wydłużenia terminu wdrażania PROW 2014-2020, w tym wydłużenie do dnia 30 czerwca 2024 r. ostatecznego terminu składania wniosków o:

  • - wypłatę drugiej transzy, w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
  • - płatność, w przypadku pozostałych operacji.

Ponadto ww. formularze aktualizują i ujednolicają podejście dotyczące postanowień w zakresie korespondencji.

Powyższe wzory aneksów mają zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


Załączniki:

  1. Aneks 19.2 inne – własne
  2. Aneks 19.2 premie
  3. Aneks 19.2 projekt grantowy

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzezone.