Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

logotypy unijne - fundusz społeczny

Nakło nad Notecią, 14.12.2021 r.

W poniedziałek, 13 grudnia 2021 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” odbyło się podpisanie dwóch z 22 umów o powierzenie grantu na realizację projektów w ramach konkursu 2/2021/EFS. Decyzją Rady Stowarzyszenia dofinansowane zostały 2 projekty "miękkie" Gminy Nakło nad Notecią, za realizację których odpowiada Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Okres realizacji projektów to 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r. Ich celem jest aktywizacja społeczna rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujących gminę Nakło nad Notecią, w szczególności obszar objęty rewitalizacją.

Uczestnikom oferuje się m.in. udział w warsztatach kulinarnych z elementami carvingu, wyjazdach integracyjnych, wielkanocnych warsztatach z elementami carvingu, a także zajęcia wzmacniające samorozwój oraz poprawę wizerunku. Gratulujemy Grantobiorcy, a mieszkańców gminy Nakło nad Notecią zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i wzięcia udziału w projekcie:
1. „Czas na zmiany” – to projekt dla 15 osób z sołectwa Kazin lub sołectwa Wieszki. Kwota dofinansowania to 32 290,00 zł.
2. „Rozwój lokalny w naszych rękach” – to projekt dla 15 osób, w szczególności dla mieszkańców wsi Rozwarzyn. Kwota dofinansowania to 22 865,00 zł.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2022 Wszelkie prawa zastrzezone.