Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 28.09.2021 r.

W poniedziałek, 27 września 2021 r., Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" wraz z partnerem Powiatem nakielskim było organizatorem Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych powiatu nakielskiego „Lepszy przykład niż wykład”.  Forum odbyło się w Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych – fundacji, stowarzyszeń, reprezentanci Ochotniczych Straży Pożarnych, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, sołtysi, a także radni gminni i powiatowi oraz przedstawiciele wiodących instytucji publicznych.
Frekwencja podczas spotkania dopisała, przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali powitani przez Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” Kamilę Radzką-Januszewską oraz Wicestarostę Nakielskiego – Tomasza Miłowskiego.

Temat przewodni dorocznego spotkania lokalnych liderów brzmiał: Działalność gospodarcza a działalność statutowa NGO, który zaprezentował główny księgowy Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Tomasz Kokoszewski. Nie zabrakło też informacji na temat Lokalnych Źródeł finansowania inicjatyw – projektów objętych grantem w ramach środków LGD, na temat których mówiła Monika Żydek – główny specjalista ds. projektów grantowych ze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. W programie Forum znalazły się dobre praktyki realizowane przez lokalne NGO ze środków zarówno Powiatu Nakielskiego, jak i Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016 – 2023. O swoich działaniach opowiedzieli przedstawiciele Towarzystwa Historycznego w Kcyni oraz Stowarzyszenie RAZEM DLA TRÓJKI. Z kolei Emilia Marach – inspektor Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią zaprezentowała zebranym Generator eNGO – aplikację do zdalnej obsługi otwartych konkursów ofert, które będą ogłaszane przez Powiat Nakielski.
Forum było dobrym czasem na wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu nakielskiego i pozwoliło na podniesienie wiedzy członków NGO.

Głównym celem zorganizowanego spotkania było aktywizowanie środowisk lokalnych do podejmowania inicjatyw w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) m.in. poprzez prezentację dobrych praktyk, działań zrealizowanych na obszarze powiatu nakielskiego, a także poza jego granicami.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia i zapraszamy na Forum za rok.

 

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzezone.