Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 22 września 2021 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią


Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"
ogłasza nabór na stanowisko pracy w biurze LGD

Określenie stanowiska pracy: specjalista ds. projektów
Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat)

WYMAGANIA KONIECZNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:
• wykształcenie wyższe lub średnie,
• znajomość specyfiki obszaru LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,
• umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy.

WYMAGANIA POŻĄDANE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:
• znajomość obsługi komputera,
• doświadczenie w pracy biurowej lub administracyjnej,
• prawo jazdy kat. B.

WYMAGANE DOKUMENTY – OFERTY KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:
• CV oraz list motywacyjny zawierające informacje o spełnieniu przez kandydata wymagań koniecznych (obligatoryjnie) oraz pożądanych (jeśli dotyczy)
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (na wzorze LGD),
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (na wzorze LGD),
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie - umowy o pracę i/lub umowy cywilnoprawne (jeśli dotyczy),
• kopie dokumentów poświadczające posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności (jeśli dotyczy).

DODATKOWE INFORMACJE:
Wzory dokumentów, o których mowa powyżej, jak również szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. projektów oraz zasady zatrudniania pracowników biura LGD (wyciąg z Regulaminu biura LGD), udostępnione zostały na stronie internetowej www.krajna-paluki.cna.org.pl, artykuł: „Nabór na stanowisko pracy w biurze LGD”.

WYMAGANIA FORMALNE ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:
1) Oferty:
• złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
• przesłane e-mail,
• niepodpisane (CV oraz list motywacyjny),
• niepełne (brak jednego z dokumentów wymaganych)
nie będą rozpatrywane!
2) Brak w CV lub liście motywacyjnym informacji o spełnieniu przez kandydata wymagań koniecznych (obligatoryjnie) oraz pożądanych (jeśli dotyczy) powoduje niezaklasyfikowanie do etapu rozmów kwalifikacyjnych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty można składać osobiście w siedzibie/biurze Stowarzyszenia lub wysłać poprzez operatora pocztowego lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PROJEKTÓW” na adres biura/siedziby Stowarzyszenia w terminie od dnia ogłoszenia naboru do dnia 08.10.2021r. włącznie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura tj. 8.00-16.00 (decyduje data wpływu do biura LGD).

Adres siedziby/biura: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”:
ul. Powstańców Wielkopolskich 6 w Nakle nad Notecią,

Dodatkowych informacji udziela Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kamila Radzka-Januszewska pod numerem telefonu +48 608 447 750.
Z kandydatami, którzy spełnią wskazane w ogłoszeniu o naborze wymagania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, KRS: 0000315055 reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu jest Tomasz Kubisz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Downloads:
pdf-179Ogłoszenie o naborze - wrzesień 2021 Popularne
Data-179środa, 22 wrzesień 2021 14:41
Wielkość pliku-179 195.42 KB
Pobierz-179 110

docx-180Oświadczenie o niekaralności
Data-180środa, 22 wrzesień 2021 14:42
Wielkość pliku-180 126.03 KB
Pobierz-180 92

doc-181Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Data-181środa, 22 wrzesień 2021 14:44
Wielkość pliku-181 56 KB
Pobierz-181 91

docx-182Zakres obowiązków kandydata Popularne
Data-182środa, 22 wrzesień 2021 14:44
Wielkość pliku-182 128.74 KB
Pobierz-182 109

doc-183Zasady zatrudniania pracowników Popularne
Data-183środa, 22 wrzesień 2021 14:45
Wielkość pliku-183 43 KB
Pobierz-183 102

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzezone.