Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 26.07.2021 r.

W ramach rozpowszechniania informacji o Strategii, zorganizowane zostało spotkanie informacyjno-konsultacyjne otwarte, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji kultury, ośrodków pomocy społecznej, reprezentanci lokalnych samorządów, sołtysi, radni gminni oraz powiatowi. Spotkanie przeprowadzone zostało przez pracowników Biura Stowarzyszenia w Centrum Ekologiczno-Kulturalnym w Trzeciewnicy. Podczas prezentacji uczestnikom spotkania przedstawione zostały jej priorytety, cele i planowane do osiągnięcia wskaźniki. Ponadto szczegółowo omówione zostały przedsięwzięcia LSR, w ramach, których możliwe jest uzyskanie finansowego wsparcia przez poszczególnych beneficjentów. Przedstawiono stan realizacji LSR do połowy 2021 roku. Zaprezentowane zostały również planowane nabory wniosków oraz działania wspierające Stowarzyszenie – pomoc dla Wnioskodawców oraz działania w ramach aktywizacji i animacji.
Spotkanie zakończyła dyskusja na temat działań prowadzonych przez LGD, w tym realizacji planu komunikacji, w której uczestnicy przedstawili swoje uwagi i propozycje działań.

 

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzezone.