Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 23.02.2021 r.

W lutym, odbył warsztat refleksyjny którego celem była analiza dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Powiatu Nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR) i jej efektów, a także działań powadzonych przez LGD.
Warsztat, z racji panujących obostrzeń odbył się w formule hybrydowej tj. stacjonarnie w biurze LGD oraz online. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas, połączyli się z nami i odpowiadali na pytania ankietowe.
Dane z okresu sprawozdawczego przedstawiła Dorota Stanek – dyrektor biura LGD natomiast warsztat poprowadził Zenon Lewandowski - ekspert ds. rozwoju obszarów wiejskich i ewaluacji LGD.

Przedmiotem spotkania była dyskusja wokół poniższych tematów:
Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Dziękujemy za wszystkie głosy i zapraszamy do dalszej współpracy.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2022 Wszelkie prawa zastrzezone.