Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

logotypy unijne - fundusz społeczny

Nakło nad Notecią, 04.11.2020 r.

Aktywność, zdrowie, sukces, historia i kultura to motywy przewodnie czterech projektów objętych grantami, które Rada Partnerstwa dla Krajny i Pałuk między innymi wybrała do dofinansowania w ramach konkursu 1/2020/EFS. Ich celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców powiatu nakielskiego, która służy włączeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji. W sumie dotacje z puli naboru 1/2020/EFS uzyskało 13 projektów. Ich łączna wartość to 488 862,20 zł.

30.10.2020 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawarło umowy o powierzenie grantu na realizację następujących projektów:

1. Aktywni dla siebie, Klub Turystyki „Noteć” (www.wycieczkinaklo.cba.pl), formy wsparcia: zajęcia ogólnorozwojowe – spacery nordic walking, basen, zajęcia z dietetykiem oraz psychologiem, wyjazdy na tężnie, wydarzenie integracyjne.
2. Akademia Aktywności II - ciekawi kultury, ALFABIZNES Wojciech Elszyn (www.mastermind.edu.pl), formy wsparcia: zajęcia związane z rozwojem zainteresowań m.in. język angielski; wsparcie prozdrowotne m.in. pilates; wsparcie psychologiczne oraz wyjazdy edukacyjno-integracyjne.
3. Akademia Aktywności II - ciekawi historii, ALFABIZNES Wojciech Elszyn (www.mastermind.edu.pl), formy wsparcia: zajęcia związane z rozwojem zainteresowań m.in. trening pamięci; wsparcie prozdrowotne m.in. fizjoterapia; wsparcie psychologiczne oraz wyjazdy edukacyjno-integracyjne.
4. Ciekawość to pierwszy stopień do sukcesu - Klub młodzieżowy dla gmin Kcynia oraz Szubin, ALFABIZNES Wojciech Elszyn (www.mastermind.edu.pl), formy wsparcia: zajęcia rozwojowe łączące naukę z zabawą, zajęcia z psychologiem, wyjazdy edukacyjno-integracyjne.

Realizacja projektów rozpoczęła się w listopadzie. Warto zatem prześledzić strony internetowe Grantobiorców, by nie ominąć informacji o prowadzonej przez nich rekrutacji uczestników. Udział w projektach jest bezpłatny! Grupę docelową zadań projektowych stanowią m.in. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby z niepełnosprawnością, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekty objęte grantami realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Reprezentant Klubu Turystyki Noteć z podpisaną umową.

Reprezentant Alfabiznes z podpisanymi umowami.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2022 Wszelkie prawa zastrzezone.