Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 22.09.2020 r.

Miniony weekend na terenie powiatu nakielskiego obfitował w uroczystości związane z oddaniem do użytku aż pięciu obiektów kulturalnych i rekreacyjnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków Partnerstwa dla Krajny i Pałuk.

Na obszarze gminy Nakło nad Notecią powstały trzy Centra Aktywności Wsi: w Wieszkach, Rozwarzynie oraz Kazinie. Wszystkie dofinansowane zostały przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Uroczystego przecięcia wstęg dokonała m.in. Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” Kamila Radzka-Januszewska. Nowo otwarte centra mają służyć mieszkańcom zarówno jako miejsca spotkań, integracji społecznej, a także jako miejsca zaspokajania potrzeb kulturalnych. W każdym z centrów planowane jest również uruchomienie Klubu Młodzieżowego, służącego rozwojowi młodych mieszkańców wsi.

Na terenie gminy Szubin w Niedźwiadach miało miejsce otwarcie Centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktycznego, którego dokonał m.in. członek Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” Medard Jakś. Inwestycja dofinansowana została przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Centrum powstało z rozbudowy istniejącego obserwatorium i służyć będzie zaspokajaniu potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności oraz edukacji dzieci i młodzieży.

W miejscowości Zamość z kolei mieszkańcy będą mogli korzystać z nowo zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego: boiska oraz placu zabaw. Inwestycja została dofinansowana przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Otwarcia z ramienia „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk” dokonała Dorota Stanek – dyrektor biura LGD.

Dzięki poprawie stanu infrastruktury powstała nowa oferta spędzania czasu wolnego dla mieszkańców oraz turystów.

  

 

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2022 Wszelkie prawa zastrzezone.