Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 30.07.2020 r.


SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA OSÓB STARSZYCH I ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH

POŁĄCZONE Z PRELEKCJĄ FIZJOTERAPEUTY „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”


Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni serdecznie zapraszają osoby starsze oraz instytucje i organizacje działające na rzecz osób starszych (KGW, UTW, inne) z obszaru gminy Kcynia na spotkanie informacyjne dot. możliwości wsparcia inicjatyw na rzecz osób starszych w ramach środków Lokalnej Grupy Działania (LGD).

Program spotkania:
Cz. I Informacyjna na temat głównych założeń LSR (15 minut)

1) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 – cele, przedsięwzięcia LSR oraz możliwości wsparcia finansowego inicjatyw ukierunkowanych na aktywizację i włączenie społeczne osób starszych.
2) Działania własne LGD skierowane do najstarszych mieszkańców powiatu nakielskiego.
3) Harmonogram planowanych naborów grantów oraz zakres wsparcia oferowany przez LGD w zakresie doradztwa i szkoleń dla ubiegających się o dofinansowanie.

Cz. II Prelekcja fizjoterapeuty – W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH (3 godz.)
Część druga obejmować będzie zagadnienia najczęstszych schorzeń występujących u osób starszych oraz profilaktyki w zakresie chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego. Fizjoterapeuta zaprezentuje także zestaw ćwiczeń korygujących niewłaściwą sylwetkę oraz poprawiających stabilizację i równowagę przy wykonywaniu codziennych czynności. W trakcie spotkania możliwość indywidualnej konsultacji uczestnika z fizjoterapeutą.

Termin: 6 sierpnia 2020 r. (czwartek) początek godz. 17.00
Miejsce: sala Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni, ul. Libelta 27

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłosić pod numerami telefonów:
- Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni 52 589 37 56, lub
- Partnerstwo dla Krajny i Pałuk 52 524 64 34,

do 05.08.2020 r. (środa) włącznie. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Zapisz się do Newslettera

Copyright © 2021 Wszelkie prawa zastrzezone.