Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 16.07.2020 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” od 9. czerwca 2020 r. realizuje Projekt Grantowy, którego celem jest promowanie obszaru LSR, wzmocnienie kapitału społeczności lokalnej oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa poprzez realizację oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych – wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe bądź historyczne regionu Krajny, Pałuk, Doliny Noteci.

W ramach Projektu Grantowego Partnerstwo powierzyło realizację 15 zadań skierowanych do mieszkańców powiatu nakielskiego stowarzyszeniom, fundacjom oraz KGW, które wzięły udział w konkursie 1/2019/G. Wśród zaplanowanych działań znajdują się m.in. przedsięwzięcia edukacyjno-rekreacyjne, warsztaty rękodzielnicze, wydarzenia kulturalne oraz wydanie publikacji.

15. i 16. lipca 2020 r. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zawarło ostatnie 4 umowy o powierzenie grantów z:

- Towarzystwem Historycznym w Kcyni na realizację projektu: Zakup umundurowania i wyposażenia dla grupy rekonstrukcyjnej Towarzystwa Historycznego w Kcyni oraz organizacja wydarzenia "Otwarcie Izby Pamięci wraz z przedstawieniem", służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa historycznego;
- Fundacją Wspierania Edukacji im. ks. Stanisława Staszica na wydanie albumu "Powiat nakielski w obiektywie - miejsca bardziej i mniej znane." służącego zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LSR;
- Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Wiejskiego Sołectwa Kosowo "KMK Kos" na organizację przedsięwzięcia edukacyjnego: "Robotyka, fotografia i graficzna obróbka zdjęć w Dolinie Noteci";
- Kołem Gospodyń Wiejskich w Szczepicach na organizację przedsięwzięcia edukacyjnego Smaki Krajny i Pałuk.

Udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach Projektu Grantowego jest bezpłatny. Uczestnikami zajęć mogą być mieszkańcy powiatu nakielskiego, w szczególności dzieci oraz osoby starsze. Rekrutacje do małych projektów już wkrótce. Szczegółów należy szukać u poszczególnych Grantobiorców.

Projekt Grantowy realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 171 810,00 zł.

 

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2022 Wszelkie prawa zastrzezone.