Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 01.07.2020 r.

Pod koniec czerwca br. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawarło 8 umów o powierzenie grantów na realizację oddolnych inicjatyw przyczyniających się do pobudzenia aktywności mieszkańców powiatu nakielskiego. W sumie, z umowami podpisanymi w dn. 12.06.2020 r., do realizacji gotowych jest już 11 projektów objętych grantami.

Wśród zaplanowanych działań znajdują się przedsięwzięcia edukacyjne, rekreacyjne, szkolenia z zakresu ochrony środowiska oraz wydarzenia kulturalne. Ponadto w projekcie przewidziane zostały: wydanie publikacji promujących Krajnę i Pałuki oraz zakup strojów historycznych.

W ramach dużego Projektu Grantowego pt. „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk promuje obszar LSR, wzmacnia lokalny kapitał społeczny oraz przyczynia się do zachowania lokalnego dziedzictwa” zrealizowanych zostanie łącznie aż 15 zadań, których wykonanie LGD powierzyło – w drodze konkursu nr 1/2019/G – organizacjom pozarządowym z regionu.

Udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach Projektu Grantowego jest bezpłatny. Uczestnikami zajęć mogą być mieszkańcy powiatu nakielskiego, w szczególności dzieci oraz osoby starsze. Rekrutacje do małych projektów już wkrótce. Szczegółów należy szukać u wskazanych Grantobiorców.

Kolejne umowy Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zawarło ze:

1. Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi „DORADCA”:

- Opracowanie i wydanie przewodnika pn. "Powiat nakielski oczami małego przyrodnika" służącego podnoszeniu wiedzy społeczności lokalnej z zakresu ochrony środowiska.;
- Organizacja dwudniowego szkolenia dla dzieci z obszaru LSR "Natura 2000- pozytywna inspiracja" - służąca wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i Pałuk;
- Organizacja dwudniowego szkolenia dla osób dorosłych z obszaru LSR "TROPEM DOLINY NOTECI" -przyroda regionu Krajny i Pałuk motorem do inspiracji lokalnej społeczności";

2. Stowarzyszeniem KRAJNA:

- Organizacja Tradycyjnej Biesiady Krajeńskiej w Sadkach, służącej zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.
- Organizacja Tradycyjnej Biesiady Pałuckiej w Szubinie, służącej zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.
- Organizacja Tradycyjnej Biesiady Krajeńskiej w Nakle nad Notecią, służącej zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.
- Organizacja Tradycyjnej Biesiady Pałuckiej w Kcyni, służącej zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.
- Organizacja Tradycyjnej Biesiady Krajeńskiej w Mroczy, służącej zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt Grantowy realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 171 810,00 zł.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2022 Wszelkie prawa zastrzezone.