Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 13 maja 2020 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią


Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"
ogłasza nabór na stanowisko pracy w biurze LGD

Określenie stanowiska pracy: specjalista ds. projektów
Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat)

WYMAGANIA KONIECZNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:
- wykształcenie wyższe lub średnie,
- znajomość specyfiki obszaru LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,
- umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy.

WYMAGANIA POŻĄDANE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:
- znajomość obsługi komputera,
- doświadczenie w pracy biurowej lub administracyjnej,
- prawo jazdy kat. B.

WYMAGANE DOKUMENTY – OFERTY KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:
- CV oraz list motywacyjny zawierające informacje o spełnieniu przez kandydata wymagań koniecznych (obligatoryjnie) oraz pożądanych (jeśli dotyczy)
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (na wzorze LGD),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (na wzorze LGD),
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie - umowy o pracę i/lub umowy cywilnoprawne (jeśli dotyczy),
- kopie dokumentów poświadczające posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności (jeśli dotyczy).

DODATKOWE INFORMACJE:
Wzory dokumentów, o których mowa powyżej, jak również szczegółowy zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. projektów oraz zasady zatrudniania pracowników biura LGD (wyciąg z Regulaminu biura LGD), udostępnione zostały na stronie internetowej www.krajna-paluki.cna.org.pl, artykuł: „Nabór na stanowisko pracy w biurze LGD”.

WYMAGANIA FORMALNE ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:
1) Oferty:
- złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
- przesłane e-mail,
- niepodpisane (CV oraz list motywacyjny),
- niepełne (brak jednego z dokumentów wymaganych)
nie będą rozpatrywane!
2) Brak w CV lub liście motywacyjnym informacji o spełnieniu przez kandydata wymagań koniecznych (obligatoryjnie) oraz pożądanych (jeśli dotyczy) powoduje niezaklasyfikowanie do etapu rozmów kwalifikacyjnych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty można składać osobiście w siedzibie/biurze Stowarzyszenia lub wysłać poprzez operatora pocztowego lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PROJEKTÓW” na adres biura/siedziby Stowarzyszenia w terminie od dnia ogłoszenia naboru do dnia 28.05.2020 r. włącznie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, tj. 8.00-16.00 (decyduje data wpływu do biura LGD).

Adres siedziby/biura: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”:
ul. Powstańców Wielkopolskich 6 w Nakle nad Notecią,

Dodatkowych informacji udziela Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kamila Radzka-Januszewska pod numerem telefonu +48 608 447 750.
Z kandydatami, którzy spełnią wskazane w ogłoszeniu o naborze wymagania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, KRS: 0000315055 reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu jest Tomasz Kubisz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Downloads:
pdf-1531. Ogłoszenie o naborze na stanowisko w biurze LGD - specjalista ds. projektów (maj 2020)
Data-153środa, 13 maj 2020 12:03
Wielkość pliku-153 171.94 KB
Pobierz-153 84

doc-1542. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (maj 2020)
Data-154środa, 13 maj 2020 12:10
Wielkość pliku-154 136.5 KB
Pobierz-154 81

doc-1553. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (maj 2020)
Data-155środa, 13 maj 2020 12:13
Wielkość pliku-155 56 KB
Pobierz-155 79

pdf-1564. Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. projektów (maj 2020) Popularne
Data-156środa, 13 maj 2020 12:14
Wielkość pliku-156 190.77 KB
Pobierz-156 107

pdf-1575. Procedura naboru - wyciąg z Regulaminu Biura LGD (maj 2020)
Data-157środa, 13 maj 2020 12:16
Wielkość pliku-157 169.24 KB
Pobierz-157 89

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Zapisz się do Newslettera

Copyright © 2021 Wszelkie prawa zastrzezone.