Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

LGD zaprasza do współpracy!

 

Nakło nad Notecią, 27.01.2020 r.

 

Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” od połowy 2016 r. wdraża Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR). Główne jej założenie to „Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy”.

Dotychczasowa realizacja tego „dużego na skalę powiatu projektu” wskazuje na ogromny potencjał i potrzeby lokalnej społeczności. Poprzez różnorodne działania dofinansowane w ramach LSR:

  • wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw i osób pragnących założyć działalność gospodarczą,
  • rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej oraz turystyczno-rekreacyjnej,
  • rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
  • rozwój oferty kulturalnej i zagospodarowanie czasu wolnego,
  • aktywizacja społeczno-zawodowa,

mieszkańcy powiatu udowadniają, jak bardzo zależy im na rozwoju swojego regionu.

Jednymi z głównych działań, wdrażających LSR, są ogłaszane przez LGD nabory wniosków oraz udzielane bezpłatnie informacje i pomoc szkoleniowa w zakresie możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE, dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Za pośrednictwem LGD wsparciem objęto już ponad 70 projektów realizowanych przez przedsiębiorców, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe lub osoby fizyczne z obszaru powiatu nakielskiego. Wartość dofinansowania sięga od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Całkowita kwota przeznaczona w LSR na dofinasowanie projektów to ponad 21 milionów zł.

 

Skontaktuj się z LGD!

Pomożemy Ci znaleźć źródło finansowania Twojego pomysłu bądź inwestycji.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z pracownikami Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” osobiście w biurze przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 lub pod numerem telefonu: 607 822 019. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Więcej informacji na naszych stronach internetowych: www.krajna-paluki.cna.org.pl oraz www.rlks.naklo.pl.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzezone.