Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 10.12.2019 r.

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ogłosiło dziś nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na organizację i przeprowadzenie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom bezrobotnym bądź biernym zawodowo.

 

Celem każdego projektu winno być pobudzenie aktywności mieszkańców powiatu nakielskiego, w tym wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

O powierzenie grantu mogą ubiegać się:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową) np. jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury.

 

Pomoc, w postaci grantu, wynieść może nawet 150 tys. zł na jeden projekt. Zdobyte fundusze wykorzystać można m.in. na organizację:

- warsztatów motywacyjnych,

- spotkań z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy,

- szkoleń dających nowe kompetencje oraz kursów zawodowych,

- spotkań z psychologiem, prawnikiem, terapeutą,

- wyjazdów kulturalnych, np. do kina, teatru, filharmonii,

- zajęć usprawniających ruchowo: joga, fitness, itp.

- staży zawodowych służących zdobyciu doświadczenia.

 

Grupą docelową projektu są:

- pozostający poza rynkiem pracy mieszkańcy powiatu nakielskiego należący do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. osób korzystających z pomocy społecznej, osób z niepełnosprawnością, osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

Termin składania wniosków:

- od 24.12.2019 r. do 10.01.2020 r.

 

Miejsce składania wniosków:

- biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do16:00.

 

W ramach ogłoszonego naboru nr 5/2019/EFS Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza osoby zainteresowane realizacją projektów do udziału w bezpłatnym Szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów.

 

Termin szkolenia: 18.12.2019 r., godz. 14.00

Miejsce szkolenia: biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

 

W przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia w celu odpowiedniego przygotowania miejsca.

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać pod nr tel. 607 822 019 lub e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 16.12.2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona (max. 10 osób). O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Uwaga: Uczestnicząc w szkoleniu Grantobiorca na etapie ubiegania się o wsparcie może uzyskać punkty za kryterium: „Doradztwo biura LGD” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o powierzenie grantów (1 pkt – Grantobiorca ukończył szkolenie z zakresu sporządzania wniosku o powierzenie grantu zorganizowane przez biuro LGD).

 

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzezone.