Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

Nakło nad Notecią, 21.10.2019 r.

 

W miniony piątek, tj. 18. października 2019 r., przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, członkowie OSP i KGW, radni i sołtysi spotkali się na Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych powiatu nakielskiego zorganizowanym pod hasłem „Lepszy przykład niż wykład”. Była to już IV edycja dorocznych spotkań liderów, których organizatorami są Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Powiat Nakielski.

 

W programie Forum znalazły się dobre praktyki działań realizowanych przez lokalne NGO’sy zarówno ze środków Powiatu Nakielskiego, jak i Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 Partnerstwa dla Krajny i Pałuk. Prezes Klubu Turystyki „Noteć” – p. Tadeusz Kunikowski – opowiadał o projekcie aktywizującym seniorów, którego zadaniem jest poprawa stanu zdrowia osób po 65 roku życia i zwiększenie ich samodzielności. P. Anna Duda-Nowicka ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przedszkola Miejskiego w Kcyni „Marzenie” dzieliła się doświadczeniem związanym z promowaniem lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego wśród najmłodszych mieszkańców regionu. O realizacji projektów na rzecz dzieci opowiedziała również zebranym członkini Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Doradca” p. Agnieszka Dobosz-Idzik. Każdy z mówców podkreślał wagę dobrej diagnozy potrzeb lokalnej społeczności, która winna poprzedzać projekt oraz doceniał ogromną wartość dodaną realizacji projektów, jaką często są nowe znajomości, odkryte talenty i pasje.

 

Dzięki prelekcji p. Jerzego Miki z Polskiego Instytutu Filantropii uczestnicy Forum otrzymali cenną wiedzę związaną z pozyskiwaniem funduszy, w szczególności darowizn, na działalność statutową swoich organizacji. Najważniejszy przekaz płynący z wykładu dotyczył budowania i utrzymywania relacji z potencjalnymi darczyńcami, bowiem dobry fundraising to nic innego jak umocowanie organizacji w społeczeństwie. Zainteresowani szczegółami mogą zapoznać się z publikacją „Fundraising. Teoria i praktyka”, o której mówił p. Jerzy Mika, bądź wziąć udział w listopadowym szkoleniu „Fundraising po polsku” organizowanym w Bydgoszczy przez Polski Instytut Filantropii. Zgłoszenia przyjmowane są do 31. października br.

 

O unijnych środkach na realizację oddolnych inicjatyw opowiedziała gościom Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Trzeciewnicy p. Dorota Stanek – dyrektor biura LGD. Uczestnikom Forum przybliżone zostały zasady ubiegania się o wsparcie zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jak i ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pani dyrektor przypomniała również, że 24. października br. startuje konkurs dotacyjny dla lokalnych NGO m.in. na organizację wydarzeń plenerowych, kulturalnych, zajęć rekreacyjnych, przedsięwzięć edukacyjnych oraz wydanie publikacji. W ramach konkursu uzyskać można dofinansowanie w wysokości max. 20 000,00 zł.

 

Ostatnim punktem piątkowego Forum była prezentacja Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z Trzecim Sektorem oraz otwartych konkursów ofert planowanych do ogłoszenia na rok 2020, o których opowiedziała p. Emilia Marach z Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

 

Celem tegorocznego Forum, zakończonego biesiadą liderów z produktem lokalnym, było aktywizowanie środowisk lokalnych do podejmowania inicjatyw w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023.

 

 

 


 

Do pobrania:

1. Podręcznik fundraisingu.

Odwiedź także

Współpracujemy z

Szukaj

Zapisz się do Newslettera

Copyright © 2020 Wszelkie prawa zastrzezone.